Нема производи во вашата кошничка.

Заштита на личните податоци

ЦЕЛИ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Во Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, со седиште на ул. Костурски херои, бр.38, 1000 Скопје, (во натамошниот текст компанија Студио Модерна) ја цениме вашата доверба, која ни ја покажавте со тоа што ни доверивте ваши лични податоци. Ветуваме дека ќе ги третираме вашите лични податоци во согласност со оваа политика, важечкиот закон и во согласност со вашите желби. Студио Модерна е контролор на вашите лични податоци што ги давате во согласност со оваа политика за приватност.

Ние добиваме лични податоци исклучиво од вас, без разлика дали за време на процесот на нарачка или набавка, кога се претплаќате на е-билтенот или во случај на други комуникации со вас, а тие се однесуваат на целата обработка на личните податоци опишани подолу.

Оваа политика на приватност важи и при добивање на лични податоци на корисници и потенцијални корисници во контакт центарот и во продавниците за малопродажба.

Оваа Политика за приватност има за цел да ви даде јасен преглед на тоа како ги обработуваме личните податоци што ни ги доверувате, на нашата обврска за заштита на тие податоци и на вашите права и опциите што ги имате за да ги контролирате вашите лични податоци и да ја заштитите вашата приватност.

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Студио Модерна има назначено овластено лице за заштита на личните податоци, кое може да го контактирате преку следната е-пошта dpo-mk@studio-moderna.com.

Ако имате какви било прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, можете да испратите прашање на горенаведената адреса за е-пошта или преку редовна пошта, на адресата:

Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје
До: Офицерот за заштита на лични податоци
Костурски херои, бр.38
1000 Скопје

ДЕФИНИЦИЈА ЗА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ОСТАНАТИ ТЕРМИНИ

„Лични податоци“ се сите информации што се однесуваат на вас и кои ве идентификуваат лично, сами, или во комбинација со други информации што ни се достапни. Студио Модерна ќе собира разни лични податоци за вас, кои вие ќе ни ги доверувате, вклучително и податоци за вашата историја на купувања. Студио Модерна нема да собира посебни категории лични податоци (освен ако не е поинаку наведено).

„Е-вести“ се електронски вести што содржат вести од информативен карактер, новости за понуди, настани, промоции и сите други новости што Студио Модерна сака да ги сподели со вас.

„Договорни обработувачи“ се партнери со кои Студио Модерна има писмен договор и може да обработува лични податоци само во име на Студио Модерна и да не ги споделува со трети страни и компании.

„Веб-страница“ се однесува на сите веб-страници и веб-страници на Студио Модерна и ги вклучува следниве веб-страници:

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ВИДОВИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ПРАВНА ОСНОВА

НАРАЧКИ И ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИ

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Ако одлучите да купувате преку продажни канали, при што купувате на далечина, потребно е да испорачаме одредени ваши податоци, без кои не можеме да ги исполниме нашите обврски, односно да ја изреализираме испорака на вашата нарачка.

Ние ги обработуваме податоците собрани за оваа намена врз основа на договорна релација (набавка) што сте ја направиле на еден од продажните канали на далечина во Студио Модерна.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци, поврзани со нарачки и испорака на производи, доколку не постои друга правна основа за понатамошна обработка на лични податоци, Студио Модерна ги чува 10 години по периодот во кој е направена последната нарачка на корисниците.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име
 • Презиме
 • Адреса, поштенски код, град;
 • Контакт податоци (телефонски број и е-пошта) заради информирање за можни промени во нарачката (рок на испорака, известување за испорака и сл.).

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И ПОПЛАКИ

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Применливиот закон им гарантира на корисниците дека можат да остварат одредени права во врска со материјални дефекти, гарантни побарувања, враќање на производот без причина, итн., како можност за размена на производот со друг или користење други опции за враќање (вклучително и наплата)

Ние ги обработуваме податоците собрани за оваа намена врз основа на договорниот однос (купување) што го направивте со Студио Модерна, бидејќи во спротивно не можеме да ви обезбедиме нов производ (замена) или да го вратиме износот на цената за купување.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци, поврзани со нарачки и испорака на производи, доколку не постои друга правна основа за понатамошна обработка на лични податоци, Студио Модерна ги чува 10 години по периодот во кој е направена последната нарачка на корисниците.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име,
 • Презиме,
 • Адреса, поштенски код, град;
 • Контакт податоци (телефонски број и е-пошта);
 • Историја на купување и фактури издадени од Студио Модерна.

КОМУНИКАЦИЈА СО ВАС

ЦЕЛ & ПРАВНА ОСНОВА

Со цел да обезбедиме најдобри совети за купување, без оглед на продажниот канал (продавници за малопродажба, контакт центар), нашиот продажен персонал има пристап до вашите лични податоци и купувања од нас. На овој начин, секогаш можете да проверите дали информациите што ги поседуваме се оригинални и да ги користите вашите права за враќање на производот, за поднесување на приговори за корекција на материјални грешки и слично, дури и без да доставите фактура. Студио Модерна ги обработува ваквите податоци во согласност со легитимниот интерес.

Ако не сакате таква обработка, можете да побарате бришење на вашите податоци.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Податоците обработени за оваа намена се чуваат во согласност со првите две цели, освен ако не постои друга правна основа за обработка.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име,
 • Презиме,
 • Контакт податоци (телефонски број, е-пошта);
 • Дата на раѓање;
 • Статус на согласности;
 • Историја на комуникација со вас.

ИЗВЕСТУВАЕ ЗА ИСТЕК НА КЛУБ5 ЧЛЕНСТВО

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Врз основа на општите услови на Клуб 5 * (договор), Студио Модерна ги информира корисниците за истекот на членството, еден месец пред истекот.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Задржувањето на овие податоци трае исто како и погоре. Сепак, личните податоци се обработуваат за оваа намена само во последниот месец од членството во Клуб5*.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име,
 • Презиме,
 • Адреса, поштенски код, град;
 • Контакт податоци (телефонски број, е-пошта);

СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ВНАТРЕШНА АНАЛИЗА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИИ

Врз основа на легитимен интерес, Студио Модерна користи податоци од минати купувања, засновани на вашите демографски податоци и податоци за комуникација со вас, заради внатрешна анализа и подготовка на стратегии во врска со:

 • Следење на продажбата во различни канали на продажба, вклучително и времето на купување, фреквенцијата и вредноста;
 • Проверка на исправноста на податоците во системот;
 • Следење на реакцијата од комуникацијата со купувачите заради прилагодување на инвестициите и рекламирањето;
 • Следење на податоците за продажба (продадени производи, просечна вредност на потрошувачка кошничка, откуп, прво купување, број на производи по нарачка);
 • Следење на Клуб 5 * податоци за членство (број на членови, типови на членство).
 • Анализа на корисници на одредени производи и прилагодување на рекламирањето.

Повеќето анализи се вршат врз основа на анонимни и псевдомозирани податоци, освен кога се потребни лични податоци заради обработка (пр. Проверка на точноста на податоците). Ваквата обработка ни овозможува да ги прилагодиме нашите рекламни и бизнис одлуки на трендовите од минатото, со што ви овозможуваме да ги добиете најдобрите производи, по најдобра цена.

Ако не сакате таква обработка, можете да побарате бришење на вашите лични податоци во секое време.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Сè додека се чуваат личните податоци за други цели. По истекот на истите, личните податоци се користат само во анонимизирана форма.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име,
 • Презиме,
 • Адреса, поштенски код, град;
 • Контакт податоци (телефонски број, е-пошта);
 • Дата на раѓање;
 • Статус на согласности;
 • Историја на набавки.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Студио Модерна собира согласност од поединци заради прилагодена комуникација во врска со попусти, понуди, вести, настани и друга содржина преку разни канали за комуникација (на пр. е-пошта, СМС (вклучувајќи Viber), телефонски повици, адресирани каталози, социјални мрежи, известувања преку прелистувач, информации на страницата.

Оваа обработка не вклучува никакво автоматско профилирање што би имало правни или слични последици за поединецот.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци за оваа намена се обработуваат до одземање на согласноста и се чуваат најмногу една година по одземањето на согласноста, освен ако не постои друга законска основа за обработка.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име;
 • Презиме;
 • Телефонски број;
 • Е-пошта;
 • Дата на раѓање;
 • Историја на купување и одговори на минатите комуникации (на пр., Отворање е-пошта, кликнување на линкови, купување).

Колку често ќе комуницираме со вас, на кој начин и какви понуди ќе добиете, зависи од информациите во последните три контакти.

Во секое време, корисникот може да одлучи дека повеќе не сака да остварува таква комуникација со нас со доставување на писмено барање на dpo-mk@studio-moderna.com, преку телефон на 02 3094 590 или по пошта до Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, ул. Костурски херои, бр.38, 1000 Скопје, со назнака “До: Офицерот за заштита на лични податоци”.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕКОМПЛЕТИРАНА ОНЛАЈН НАРАЧКА

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Студио Модерна повремено испраќа е-пошта до потенцијалните купувачи кои додаваат одбрани производи во нивната кошничка, но не го завршуваат купувањето. Студио Модерна ги контактира ваквите потенцијални купувачи и им нуди поддршка во комплетирањето на нарачката. Ова се заснова на легитимниот интерес на Студио Модерна.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, ги обработуваме следниве лични податоци:

 • Име,
 • Презиме,
 • Адреса, поштенски код, град;
 • Контакт податоци (телефонски број, е-пошта);
 • Содржина на кошничката од потенцијален купувач при нарачка преку Интернет.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Контролорот ги обработува овие лични податоци сè додека не се реализира целта за која се чуваат.

УПОТРЕБА НА РАЗЛИЧНИ РЕКЛАМНИ АЛАТКИ

Студио Модерна ги користи следниве услуги врз основа на нејзиниот легитимен интерес за рекламирање преку Интернет:

Прилагодена публика на Фејсбук - Ја обезбедуваме вашата е-пошта до Фејсбук. Ништо не се случува со вашите податоци доколку не сте член на заедницата на Фејсбук. Фејсбук не ни дава информации за тоа дали сте член или не. Врз основа на ова, можеме да ви покажеме повеќе насочени и персонализирани реклами.

 • Во подесувањата на вашиот Фејсбук профил (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen) можете да видите дали ве вклучуваме во вакви промоции, а може и да ја промените вашата согласност за вклучувања од ваков тип

Google поврзување на корисници - Ние ви ја обезбедуваме вашата е-пошта до Google доколку имате е-пошта на gmail.com. Доколку информациите се совпаѓаат и вие не сте се спротивставиле на ваквото рекламирање, Google ќе се погрижи да добиете реклама прилагодена за вас.

 • Google ви дозволува сами да одлучите дали сакате да гледате персонализирани реклами. Ако сакате да видите дали примате прилагодени реклами и / или сакате да ги измените подесувањата, одете на следниот линк: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За горенаведените цели, следниве лични податоци им се даваат на партнерите за рекламирање:

 • Е-пошта;
 • Телефонски број;
 • Историја на купување.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Контролорот ги обработува овие лични податоци сè додека не се реализира целта за која се чуваат.

ИЗВРШУВАЊА, СУДСКИ ПОСТАПКИ, ИНСПЕКЦИИ

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Заради спроведување на постапки за извршување во врска со неплатени, но преземени производи, судски постапки и инспекции, Студио Модерна обработува одредени лични податоци добиени во согласност со горенаведените цели.

Во случај на извршување, правна основа е договорот (купувањето) со Студио Модерна и законското право на извршување. Во случај на судски постапки и инспекции, Студио Модерна е одговорна за обработка на лични податоци во согласност со законот.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Студио Модерна чува лични податоци за оваа намена до истекот на законскиот рок.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Се обработуваат само оние лични податоци што Студио Модерна ги собира за горенаведените цели и кои се неопходни за исполнување на тие цели.

НАГРАДИ ИГРИ

Студио Модерна обработува лични податоци заради спроведување наградни игри. Бидејќи тие се разликуваат едни од други, податоците за целта, складирањето и другите детали во врска со обработката на личните податоци се вклучени во условите за учество во извлекувањето на наградите.

Во делови каде што не е предвидено поинаку во правилата за наградни игри организирани од Студио Модерна, оваа политика за приватност важи и за обработка на лични податоци во наградни игри.

ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ

ЦЕЛ И ПРАВНА ОСНОВА

Целта на овие постапки е да обезбедување на мрежата и на податоците, т.е. овозможуваат откривање и спречување на неовластен пристап, што може да ја загрози достапноста, интегритетот и доверливоста на зачуваните или пренесените лични податоци и безбедноста на сродните услуги при пристап до овие мрежи и системи. Студио Модерна ги обработува овие податоци за да ги заштити интересите на поединци / посетители на своите веб-страници.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Студио Модерна чува личните податоци сè додека не се реализира целта за која се собираат, но не подолго од една година.

ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За таа цел, операторот ги обработува IP адресата и податоците за верзијата на прелистувачот.

ПРЕНОС НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Студио Модерна нема да ги пренесува вашите податоци на трети лица, освен на:

 • Деловни соработници (договорни процесори);
 • Полиција, инспекција, судски органи и други институции кои имаат правна основа за барање на лични податоци.

ДОГОВОРНИ ПРОЦЕСОРИ

Договорните процесори се деловни партнери на Студио Модерна, кои обработуваат лични податоци исклучиво во согласност со нашите упатства (утврдени во договорот за обработка на лични податоци) и во согласност со целите утврдени во оваа политика за приватност.

Студио Модерна соработува со следниве групи договорни процесори:

 • ИТ компании: учество во развој, консултации и имплементација на ИТ системи;
 • Компании кои обезбедуваат складирање и испорака на производите на Студио Модерна до крајни потрошувачи;
 • Обезбедувачи на е-пошта;
 • Обезбедувачи на услуги за печатење на каталози со лични податоци на каталог;
 • Обезбедувачи на СМС пораки;
 • Партнери за рекламирање преку Интернет;
 • Адвокатски друштва и други даватели на правни совети;
 • Обезбедувачи на Cloud услуги;
 • Обезбедувачи на истражувачки и аналитички услуги;
 • Компанија што обезбедува контакт центар услуги за Студио Модерна;
 • Поврзани Студио Модерна компании.

Студио Модерна, како контролор и договорните процесори, нема да ги пренесуваат вашите лични податоци во трети земји (не се исклучени земјите-членки на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн и Норвешка), освен ако:

 • Државата обезбедува соодветно ниво на заштита на личните податоци;
 • Воспоставени се соодветни заштитни мерки (стандардни договори на Европската комисија);
 • Во случај на компании од САД - ако компанијата е вклучена во „Штитот на приватност“ (https://www.privacyshield.gov/welcome).

КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Колачињата се текстуални датотеки што се зачувани на уредот на корисникот со кои корисникот пристапува до веб-страницата при посета и користење на веб-страницата. Кога повторно ќе ја посетите веб-страницата, Студио Модерна може да пристапи до податоците на уредот на корисникот, кои се собрани со помош на колачиња.

Повеќе за колачињата може да прочитате во Политиката за колачиња.

МАЛОЛЕТНИЦИ

Студио Модерна не ги обработува намерно личните податоци на малолетници кои се свесни дека се малолетни. Ваквото ограничување не влијае на ефектот од склучување договор за малолетни лица, во согласност со законодавството што е во сила во Република Северна Македонија.

БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Студио Модерна во континуитет се грижи за безбедноста на вашите лични податоци, во согласност со проценките на ризиците што неовластен пристап може да ги предизвика, како загуба, уништување, фалсификување, манипулација или разоткривање на личните податоци.

ПРАВА НА ПОЕДИНЕЦИТЕ ПРИ ОБРАБОТКА НА НИВНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Секој поединец има права во врска со обработката на неговите лични податоци, утврдени со важечкото законодавство. Доколку сакате да искористите некое од правата наведени подолу, ве молиме да не известите преку е-пошта на dpo-mk@studio-moderna.com, преку пошта на адресата на компанијата: Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје или по телефон, на телефонскиот број 02 3094 590.

Заради идентификација при остварување на вашите права, операторот го задржува правото да побара дополнителни информации од вас, а во исто време може да одбиеме да преземеме нешто во случај да не можеме веродостојно да ве идентификуваме.

Во согласност со важечкото законодавство, на вашето барање ќе одговориме што е можно поскоро, но не подоцна од еден месец по приемот на барањето.

ПОВЛЕКУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

Ако правната основа за обработка на лични податоци е согласност, можете да ни пишете во кое било време или да ни се јавите. Во согласност со вашите желби, ќе ги организираме неопходните чекори за обработката на вашите лични податоци повеќе да не се користи за оваа намена.

ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во кое било време може да проверите дали обработуваме лични податоци за вас и да добиете информации за тоа кои податоци ги обработуваме за вас и за каква цел.

КОРЕКЦИЈА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во случај да обработуваме неточни лични податоци за вас, во секое време може да побарате истите да се коригираат. Истото важи и за дополнување на нецелосни податоци.

БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (ПРАВО ДА СЕ ЗАБОРАВАТ)

Секој поединец има право да побара бришење на неговите лични податоци. Во случаи утврдени со ГДПР, Студио Модерна има право да не брише податоци (на пр., заради законска обврска).

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Доколку постои една од следниве причини, вие секогаш имате право да побарате да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци:

 • Точност на податоците (ограничувањето се однесува на периодот што ни овозможува да ја провериме точноста на податоците);
 • Нелегалност на обработката (доколку поединците се спротивставуваат на бришење на лични податоци);
 • Вашите податоци повеќе не се потребни, но вие се спротивставувате на бришење на истите заради извршување, спроведување или одбрана на правни побарувања;
 • Приговор за законитоста на обработката, се додека не се потврди дека легитимните причини на давателот ги надминуваат вашите причини.

ДОГОВОР за обелоденување

Доколку обработката се спроведува врз основа на легитимни интереси што ги спроведува контролорот или трето лице, во секое време може да поднесете приговор и ние ќе престанеме да ги користиме вашите лични податоци за оваа намена, освен ако не се извршуваат или бранат правни побарувања.

ДОГОВОР за обелоденување

Надзорен орган одговорен за областа на заштита на личните податоци во Република Северна Македонија е Агенцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП). Можете да поднесете жалба во врска со обработката на вашите лични податоци во секое време преку комуникациските канали објавени на нивната веб-страница https://dzlp.mk/.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

КРАТОК ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Селекција на кандидати за вработување во СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје како Контролор на лични податоци.

Контролорот ќе ги обработува личните податоци на кандидатите за вработување кои аплицирале за Отворени работни позиции во одреден период до завршувањето на процесот на Регрутирање и селекција во случај некој од кандидатите да поднесе барање во врска со процесот на Регрутирање и селекција. После извршениот избор на кандидатот за вработување, се известуваат сите кандидати кои не се избрани за вработување.

ЦЕЛТА НА ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ И НЕГОВ ПРАВЕН ОСНОВ?

Ние ги обработуваме Вашите лични податоци врз основа на Законот за заштита на личните податоци (Сл. Весник на РСМ бр. 42 од 16.02.2020).

Информациите во прилог на ова Известување се согласно членот 17 од Законот за заштита на личните податоци.

КОЈ Е КОНТРОЛОР?

 • Контролор е СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје
 • За дополнителни информации за СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје, посетете ја веб страната: (https:www.topshop.com.mk/zastita-na-licni-podatoci/).

ЗА КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ И КОЈ ИМА ПРИСТАП ДО НИВ?

Ние ви ги обработуваме оние лични податоци кои ги имате наведено во личната биографија што ни ја имате пратено.

Ги обработуваме следниве податоците кои што Ве идентификуваат и Вашите контакт податоци:

 • Име,
 • Средно име,
 • Презиме;
 • Адреса;
 • Телефонски број;
 • Линк до социјалните медиуми (на пример, Linkedin);
 • Е-пошта;
 • Тип на образование;
 • Степен на образование;
 • Професија и професионални искуства;
 • Државјанство;

Исто така, може да обработуваме и друга документација која би ни ја пратиле во прилог на личната биографија, како на пример сертификати, препораки и слично.

До Вашите лични податоци пристап може да имаат:

Вработените на Контролорот одговорни за процедурата ја гарантираат приватноста на кандидатите за вработување и пристап до Молбите за работа и биографиите ќе имаат само оние вработени кои се задолжени за избор на кандидатите и ќе се чуваат на место кое нема да биде достапно за сите вработени и пристап до истите.

ОД КАДЕ ГИ ДОБИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Директно од вас.

РОК ЗА ЧУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Доколку не дадете писмена согласност за обработка на личните податоци за идни вработувања Ве известуваме дека Апликациите за вработувања испратени по пат на електронска пошта во тој случај контролорот истите веднаш ќе ги уништи - трајно избрише или доколку биле испратени по пошта во хартиена форма веднаш ќе ги уништи на машина -шредер.

Времето на чување на Вашите лични /податоци биографии е следно:

 • За неизбраните кандидати – се бришат се до истекот на законските рокови за користење на правни средства;
 • За избраните кандидати- се чуваат до вработување;
 • За кандидатите кои доставуваат лични биографии без распишан оглас – се бришат.

ЗОШТО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ВРЗ КОЈА ЗАКОНСКА ОСНОВА?

Вашите лични податоци ги обработуваме за да избереме соодветен кандидат кој би ја пополнил отворената работна позиција.

Вашите лични податоци ги обработуваме како преддоговорна активност, односно законскиот основ на обработката е исполнување на договор каде што вие сте договорна страна или за преземање на активности на барање на субјектот на личните податоци пред негово пристапување кон договорот (чл. 10 ст. 1 ал. 2 од Законот за заштита на личните податоци).

ДАЛИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ

Податоците од апликаците/биографиите на кандидатите за вработување не се пренесуваат во трети земји.

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА ВО ОДНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Имате право да пристапите до личните податоци што ги обработуваме за Вас и до релевантни информации кои се однесуваат за тоа како ги обработуваме. Под одредени услови, имате право да побарате да ги избришеме вашите лични податоци или да ја ограничите нивната обработка. Имате право да приговорите на нашата обработка на Вашите лични податоци, во било кое време. Ние ќе го разглоедаме Вашето Барање, ќе донесеме одлука и ќе Ве известиме за истата.

Вашето Барање може да го испратите до СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје преку пошта во затворен плик или преку e-mail на адресата на офицерот за заштита на лични податоци dpo-mk@studio-moderna.com

АВТОМАТСКО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ

N/A (Не е применливо)

КАКО ДА ЈА ПОВЛЕЧЕТЕ ВАШАТА СОГЛАСНОСТ И КОИ БИ БИЛЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ?

N/A (Не е применливо), освен доколку се откажете од вработувањето по огласот за кои сте поднеле Барање за вработување.

ПРАВО НА ЖАЛБА ЗА НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Доколку имате некакви забелешки или жалби во врска со начинот на кој што Ви ги обработуваме Вашите лични податоци, во секое време може да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци на e-mail на адресата: dpo-mk@studio-moderna.com

Исто така, во секое време имате право да поднесете жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци (https://dzlp.mk/prizlnlp)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ве охрабруваме да не контактирате за секое прашање или поплака која би ја имале во однос на тоа како ги обработуваме Вашите лични податоци

Доколку сакате да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, тоа може да го сторите преку e-mail адресата dpo-mk@studio-moderna.com, или преку пошта со назнака до Офицер за заштита на личните податоци.

Адреса на СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје: Костурски Херои бр.38/К1 локал 1 Скопје, Центар.

ИЗМЕНИ НА ОВАА ПОЛИТИКА

Студио Модерна сака да ги почитува меѓународно признатите принципи и законодавство за лични податоци. За таа цел и врз основа на вашите повратни информации, ќе ја ажурираме оваа политика за приватност за да се осигураме дека нема грешки и содржи релевантни информации за вашите права и активности за обработка и дека е во согласност со важечките закони и најдобрите практики.

Може да ја менуваме од време на време за да одиме во чекор со новите законски и пазарни достигнувања и можности. Ако направиме значителни промени, ќе ве известиме на нашите веб-страници преку известувања или ќе ви испратиме ажурирана политика на вашата адреса за е-пошта. Во секој случај, ажурираната политика секогаш ќе биде објавена на оваа веб-страница.

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР

Оваа Изјава за приватност го објаснува видот на лични податоци што Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, со седиште ул. Костурски херои, бр.38, 1000 Скопје (во натамошниот текст: Контролор), ги собира од вас при посета на службените/деловните простории и како Контролорот ги користи овие податоци.

1. Зошто собираме (обработуваме) лични податоци?
Контролорот собира лични податоци преку системот за видеонадзор од следните причини (цели): - да се контролира пристапот до објектот (зграда, влез, простории..) и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените во Контролорот и посетителите, како и на имот и информациите кои се лоцирани или се чуваат во просториите;
- за да се спречи, одврати и, доколку е потребно, да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до безбедносни и заштитени простории, ИТ инфраструктура или оперативни информации; и
- да се спречи, открие и да се испита кражба на опремата или средства во сопственост на Контролорот, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад).
Системот за видеонадзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не го покриваат околниот јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаат лица.
Системот за видеонадзор исто така не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видеонадзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. (Во исклучителни околности, податоците може да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага).
Камерите за видеонадзор се инсталираат на влезови и излези на деловни простории, продажни салони и магацинскиот објект, опсегот околу касите во продажните салони, како и магацинските простории каде се складира роба и се поставени и фокусирани така што се снимаат само лица кои ќе пристапат до службените/деловните простории (објекти), вклучително и имотот (на пример за паркирање).
Системот со видеонадзор ја опфаќа областа на: да се даде детален опис (на пример: влезните и излезните места на зградата, влезните места во зградата, гаража и надворешна површина на зградата...)

2. Какви податоци собира Контролорот?
Контролорот собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

3. Кој е одговорен за обработка на податоците?
Контролорот е субјект кое ја врши обработката на личните податоци и кое ги утврдува целите на обработка, единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Покрај тоа, Администратотот за видеонадзор, Златко Стаменков, е лице за контакт и одговорно за видеонадзорот.

4. Кој е правниот основ за обработка на личните податоци преку системот за видеонадзор?
Контролорот користи опрема за видеонадзор за (да се наведе една или повеќе од наведените цели):
- заштита на животот или здравјето на луѓето;
- заштита на сопственоста;
- заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата; или
- обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените или деловните простории.
Затоа, обработката е законска согласно член 90 од Законот за заштита на личните податоци.
Покрај тоа, на влезот на сите објекти на Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје , има видливо и јасно истакнато известување за видеонадзорот кое им овозможува на субјектите на лични податоци да се запознаат со вршењето на видеонадзорот, како и за називот на контролорот кој го врши видеонадзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видеонадзор.

5. Кој може да ги види моите лични податоци?
До видео записите може да се пристапи само од страна на овластените лица за видеонадзор (на пример: членовите на безбедносниот персонал на Контролорот или од ангажираната Агенција за приватно обезбедување). Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците (лозинка, запис за секој настан или акција од вработените, односно овластените лица). До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на Администраторот за видеонадзор.

6. Како да ги контролирате вашите податоци?
Може да испратите барање на Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, (на пример: е-пошта на dpo-mk@studio-moderna.com, адреса ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје).

7. Можам ли да пристапам до моите податоци?
Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање на барање до адресата на компанијата: Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје, ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје, или преку е-пошта до: dpo-mk@studio-moderna.com.

8. Можам ли да ги менувам моите податоци?
Не е дозволено изменување на видео записот за видеонадзор.

9. Може ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?
Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање на Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје (на пример: е-пошта на dpo-mk@studio-moderna.com, адреса ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје.), кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци, или кога на Контролорот повеќе не му се потребни податоците за извршување на неговите задачи. Вие исто така можете да ја блокирате обработка и кога работењето е незаконско и вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена истрага.

10. Дали можам да ги избришам моите податоци?
Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време со испраќање на барање на Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје (на пример: е-пошта на dpo-mk@studio-moderna.com, адреса ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје.), кога обработката е незаконска.

11. Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?
Вашите податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не побарате од Контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на Вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

12. Дали имам право на приговор?
Да, имате право на приговор и да се спротивставите на обработката во кое било време со испраќање на барање на Студио Модерна ДООЕЛ, Скопје (на пример: е-пошта на на dpo-mk@studio-moderna.com, адреса ул. Костурски херои, бр.38, 1000, Скопје.), кога имате легитимни причини во врска со вашата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето барање во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

13. Што можам да направам во случај на проблем?
а) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање е-пошта до zlatko.stamenkov@studio-moderna.com и да побарате да преземе акција.
б) Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од тоа, контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци на dpo-mk@studio-moderna.com.
в) Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk, која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

14. Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видеонадзор?
Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите на Контролорот.

15. Безбедност на личните податоци
Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.

16. Колку долго ги чуваме вашите податоци?
Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци во рок од 30 календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видеозаписи автоматски се бришат.